Veri Kurtarma Merkezi markamızı kullanarak siz değerli müşterilerimizi aldatmaya yönelik kişi ve kurumlardan kaçınmanızı öneriyoruz.

e-Defter’in Zarar Görmesi Halinde Yapılması Gerekenler

ileVeri Kurtarma Merkezi

e-Defter’in Zarar Görmesi Halinde Yapılması Gerekenler

Bilgisayar sistemlerinde muhafaza etmiş oldukları e-Defter ve beratlarının silinme, bozulması, zarar görme, virüs (crypto), siber saldırı vb. nedenlerle zarar görmesi halinde yapılması gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

YAPILMASI GEREKENLER

“Mevcut beratlarınızın silinip defterlerinizi tekrar oluşturup beratlarını e-defter uygulamasına gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izlemeniz gerekmektedir.”

“Muhasebe programında kaydedilen muhasebe fişlerinde herhangi bir problem yok ise aşağıdaki belgeler hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.”

Konuyla ilgili ayrıntılı dilekçe hazırlanmalıdır.

“Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacak Özel amaçlı rapor ile Başkanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

“YMM Özel Amaçlı raporda en az olması gereken bilgiler (silinmesi istenen aya ait defterin Borç-alacak Dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan KDV, İndirilecek KDV, devreden KDV, Ödenecek KDV bilgileri ile bu ayın defteri yeniden oluşturulduğunda Borç-alacak Dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numarası, hesaplanan KDV, İndirilecek KDV, devreden KDV, Ödenecek KDV bilgileri yer almalıdır.”

“Burada bir fark oluşması halinde farkın neyden kaynaklandığı AYRINTILI olarak YMM raporunda yer verilmesi gerekmektedir. eklenecek olan hesaplar var ise bu hesapların ayrıntılı listesi YMM raporuna eklenmelidir.”

“Ayrıca YMM raporunun sonuç bölümünde yapılacak işlemlerin vergisel anlamda bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmelidir.”

Yine YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir;

“KDV bakımından; Yeni kayıtlarla önceden verilen beyannamedeki verginin matrahı, hesaplanan vergi ve oranı, oranlar itibariyle vergi indirimlerinin ve varsa istisnaların önceden verilen beyanname ile uyumu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca Ba ve Bs formlarındaki belge adet ve tutarlarının yeni kayıtlarda yer alıp almadığı ve KDV beyannamesiyle uyumu araştırılmalıdır. Gelir vergisi Stopajı-Sigorta primleri bakımından; Zamanında verilmiş olan muhtasar beyannamedeki bilgilerin(matrah ve vergilerin) yeni kayıtlar ile örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca muhtasar beyannamede yer alan tutarların ilgili döneme ait SGK’ya verilen bildirgeyle ve bu bildirgede yer alan tutarların yeni kayıtlarla uyumu araştırılmalıdır.”

“Bunun yanı sıra silinmesi talep edilen aydan önceki ve sonraki dönemlerin yevmiye başlangıç-bitiş numaraları da mutlaka eklenmelidir.”

“Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili(virüs) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir.”

NOT: Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan şirket ana faaliyet konusunda veri işleme ve özel raporların oluşturulması geçen veri kurtarma şirketlerinden temin edilmesi gerekmektedir.

“Muhasebe programındaki muhasebe fişleri de zarar görmüş ise aşağıdaki belgeler hazırlanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.”

Konuyla ilgili bir dilekçe hazırlanmalı (konu ve talep mutlaka belirtilmelidir.

“Aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacak Özel amaçlı rapor ile Başkanlığa başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

YMM Özel Amaçlı raporda;

“Yeniden oluşturulacak aylara ait defterlerin borç-alacak dip toplamları, yevmiye başlangıç-bitiş numaraları, hesaplanan, indirilecek, devreden ve ödenecek KDV bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.”

“Yeni defter oluşturulduğunda mevcut belge veya beyannameler ile bir fark oluşması halinde farkın neyden kaynaklandığının, eklenecek olan kayıtlar/hesaplar var ise bu kayıtların/hesapların ayrıntılı listesinin YMM raporuna eklenmesi gerekmektedir.”

YMM raporunda şu başlıklara yer verilmelidir;

“KDV bakımından; Yeni kayıtlarla önceden verilen beyannamedeki verginin matrahı, hesaplanan vergi ve oranı, oranlar itibariyle vergi indirimlerinin ve varsa istisnaların önceden verilen beyanname ile uyumu hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca Ba ve Bs formlarındaki belge adet ve tutarlarının yeni kayıtlarda yer alıp almadığı ve KDV beyannamesiyle uyumu araştırılmalıdır.”

“Gelir vergisi Stopajı-Sigorta primleri bakımından; Zamanında verilmiş olan muhtasar beyannamedeki bilgilerin (matrah ve vergilerin) yeni kayıtlar ile örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca muhtasar beyannamede yer alan tutarların ilgili döneme ait SGK’ya verilen bildirgeyle ve bu bildirgede yer alan tutarların yeni kayıtlarla uyumu araştırılmalıdır.”

Ayrıca, YMM raporunun sonuç bölümünde yapılacak işlemlerin vergisel anlamda bir kayba neden olmayacağı taahhüt edilmelidir.

  • Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, hazırlanan suç duyurusu metni dilekçeye eklenmeli,
  • Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, konunun araştırılması için emniyet siber suçlar birimine bir yazı göndermekte yine bu yazıda dilekçeye eklenmelidir.
  • Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili(virüs) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir.
NOT: Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan şirket ana faaliyet konusunda veri işleme ve özel raporların oluşturulması geçen veri kurtarma şirketlerinden temin edilmesi gerekmektedir.

Kaynakça:

Virüs veya siber saldırı nedeniyle defterlerin zarar görmesi halinde e-Defter silme talebi. (2018, 09 19). e-Fatura Sitesi: http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=52479 adresinden alındı

Yazar hakkında

Veri Kurtarma Merkezi administrator

Veri kurtarma merkezi olarak, hem de dürüst ve profesyonel şekilde çalışmalarımız sürmektedir.

    Bir cevap yazın